Pakiet I

Weksle od A1-A395

Twoje weksle są zabezpieczone hipoteką na poniższych nieruchomościach

“W inwestowaniu, to co jest wygodne rzadko jest opłacalne.” – Robert Arnott

Czy jest alternatywa na rynku dla znanych form inwestowania jak: obligacje skarbowe, akcje spółek zagranicznych, metale szlachetne, fundusze inwestycyjne, lokaty bankowe czy GPW?

Otóż tak inwestowanie może być zarówno wygodne jak i opłacalne! Inwestycja w weksle z dyskontem od 6 do 9% rocznie to jedyna tak korzystna dostępna na rynku oferta inwestycyjna.

Mówiąc wprost każde zainwestowane 100.000 zł to zysk od 6.000 zł do 9.000 zł rocznie.

Gwarancją dla Twoich środków jest zabezpieczenie weksli przez nieruchomości o blisko trzy krotnej wartości w stosunku do zainwestowanych środków. Weksle zostały wystawione na łączną kwotę 13.500.000,00 zł przy czym łączna wartość nieruchomości będących ich zabezpieczeniem wynosi 31.178.100 zł. Szczegóły w regulaminie


Dodatkowa korzyść - my zapłacimy podatek od uzyskanego dochodu!

Poniżej lista nieruchomości, którymi zabezpieczone są weksle z dyskontem o numerach od A1 do A395

Potwierdzeniem zabezpieczenia jest wpis w Księdze Wieczystej każdej z nieruchomości oznaczony numerem weksla oraz jego nominałem.


Administratorem hipotek jest wierzyciel (remitent):
Paweł Wiater, PESEL: 7404041200237, ul. Zwycięzców 28/21, 03-938 Warszawa.

* Wartość wg operatu szacunkowego.